Bạn nhận được những gì ?

Dưới đây là tất cả những lợi ích bạn có được khi bạn là một thành viên.

  • Được thông báo khi có bài viết mới
  • Lưu lại bài viết yêu thích của bạn.
  • Câu hỏi của bạn sẽ được trả lời bởi những người hiểu biết.
  • Dễ dàng quản lý các bình luận, theo dõi và cập nhật thông tin đã bình luận
  • Hỗ trợ sứ mệnh: Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, bạn ủng hộ chúng tôi và mục đích trao quyền cho mọi người ở khắp mọi nơi để cải thiện sức khỏe của họ .
  • Chúng tôi đang thêm lợi ích thành viên mới và tiếp tục cải thiện chúng liên tục. V

Tại sao tôi nên có một thành viên?

  1. Trước hết để giúp bạn và những người khác cài thiện sức khỏe của bạn, với thông tin tốt nhất và đáng tin cậy nhất trên hành tinh. Ít nhất đó là mục tiêu!
  2. Để cho phép các lập trình viên của từ điển cây thuốc phát triển và củng cố. Tiền chúng tôi nhận được từ các thành viên của chúng tôi sẽ trực tiếp đến chi phí hoạt động và mức lương công bằng cho nhân viên của chúng tôi . Bất kỳ lợi nhuận nào cũng được tái đầu tư vào công ty để phát triển khả năng đạt được mục tiêu của chúng tôi.