Để truyền đạt được kiến thức đến mọi người, chúng tôi cung cấp cho khách truy cập kiến ​​thức, công cụ và cảm hứng mà chúng tôi tin rằng họ sẽ được hưởng lợi từ khả năng tốt nhất của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi làm hết sức mình để cung cấp tài liệu đáng tin cậy và thông tin, chúng tôi không thể và không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào liên quan đến nội dung trên trang web. Việc sử dụng trang web và các dịch vụ khác của chúng tôi , bạn tự chịu trách nhiệm về mọi vấn đề gặp phải.

Thông tin chúng tôi cung cấp tại tudiencaythuoc.com không nhằm thay thế tư vấn với một chuyên gia y tế có trình độ. Tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ của bạn hoặc một nhà chuyên gia đủ năng lực khác với bất kỳ câu hỏi mà bạn có thể có liên quan đến một vấn đề về sức khỏe.

Nội dung chúng tôi cung cấp không nhằm mục đích dựa vào chẩn đoán hoặc điều trị y tế. Thông báo cho bác sĩ của bạn về bất kỳ thay đổi nào bạn có thể thực hiện đối với lối sống của bạn . Đừng bỏ qua lời khuyên y tế hoặc đến gặp một chuyên gia y tế vì những gì bạn đọc trên trang web, ứng dụng của chúng tôi hoặc trên các kênh liên lạc khác của chúng tôi.

Đối với các câu hỏi hoặc mối quan tâm về bất kỳ điều kiện sức khỏe bạn có thể gặp, xin vui lòng liên hệ với bác sĩ của bạn.